Jako latoroślom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych.