Każdy z pewnością lubi, kiedy tak właściwie jego miejsce zamieszkania lśni schludnością. Nie każdy